practice

Profesyonel Çeviri Hizmetleri

 3 Ana Tür

Bir belgeyi veya başka bir içeriği tercüme ettirmeye karar verirken, başarılı bir sonuç için doğru türde profesyonel çeviri hizmetini seçmek çok önemlidir. Bu nedenle, özellikle projenin kapsamı, özel gereksinimler ve beklentiler, seçilen çeviri türüne bağlı olarak farklı olacağından, birincil çeviri seçeneklerini anlamak önemlidir.

İşte üç ana profesyonel çeviri hizmeti türü.

Sektöre Özel Çeviriler

Adından da anlaşılacağı gibi, sektöre özel çeviriler, belirli bir alan veya sektör içinde yürütülen profesyonel çeviri hizmetleri ile ilgilidir. Her endüstrinin kendine özgü bir dizi kavram ve terminolojisi olduğundan, bu çeviriler genellikle bu alan uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Sektöre özel çevirilere genellikle ürün ve hizmetlerini satmak, iletişim kurmak veya sınırlar arasında bilgi paylaşmak isteyen işletmeler ihtiyaç duyar. Bu, çevirmenlerin bilgili ve çalışacakları sektörde çeviri deneyimine sahip olmaları gerektiği anlamına gelir.

Örneğin, hukuki belgelerin genellikle çok özel gereksinimleri olduğundan, hukuk çevirileri özellikle uzmanlık getirmektedir. Tek bir çeviri hatası bile mahkemede zorluklara yol açabileceğinden, hukuk sektöründe uzmanlığı olan profesyonel bir çeviri şirketi ile çalışmak önemlidir.

Yeminli Çeviriler

Bir çevirinin onaylanması gerektiğinde, çeviri şirketi, tamamlanan çevirinin kaynak belgenin doğru bir temsili olduğunu belirten imzalı bir beyan sağlayacaktır. Diğer dillerde yazılmış çeşitli belgeleri göndermek için genellikle onaylı çeviriler gereklidir.

Yeminli tercüme hizmetlerinin ne zaman gerekli olduğuna dair bazı örnekler:

·         Tıp endüstrisinde, yabancı ülkelere seyahat ederken sağlık ihtiyaçları, dil engelleri nedeniyle karmaşık olabilir.

·         Vekaletname, iş sözleşmeleri ve mahkeme evraklarının yanı sıra doğum, evlilik veya ölüm belgeleri gibi yasal belgeler.

·         Protokoller, araştırma veri formları ve bilgilendirilmiş onaylar dahil olmak üzere düzenleyici belgeler.

·         Vize başvuruları ve insan kaynakları belgeleri için gerekli olan sabıka kaydı.

Noter Onaylı Tercümeler

Üçüncü ana çeviri türü, genellikle onaylı bir çeviri ile karıştırılan noter onaylı çeviridir. Noter tasdikli tercümelerde, tercüme şirketi belgelerin tasdik edilmesi için bir noterden talepte bulunacaktır.

Noter tasdikli tercümenin bir parçası olarak, tercüman tercümenin doğru olduğunu teyit eden yazılı bir beyan imzalayacaktır. Bazı durumlarda, çevirmenin çevirilerinin doğruluğuna tanıklık etmek için yemin etmesi gerekecektir. Bu yeminli beyanın ardından noter, tercümanın kimliğini teyit edecek ve belgeye mührünü basacaktır.

Sonuç olarak, noter tasdikli tercüme,  tercümenin doğruluğunu tasdik etmez. Bunun yerine amacı, tercümanın kimliğini doğrulamak ve bir belgeye noter mührünü bastırmaktır. Bir çeviriyi noter tasdik ettirmenin ana nedenlerinden biridir. Bunu yapmanın bir çeviriyle ilişkili sahte imzaları önlemeye yardımcı olan bir güvenlik katmanı eklemesidir.

Diğer bir neden de, bir çeviriyi veya belgeyi tasdik ettirmek, o çeviri ve belgenin resmi olduğu anlamına gelmesidir. Bu, belgeyi özellikle başka bir ülkede ibraz ederken önemlidir. Örneğin, diploma, transkript gibi eğitime dayalı belgeler dahil sabıka kaydı, vekaletname, doğum belgesi, kimlik, pasaport vb. belgeler için gereklidir.

Şirketler küresel pazarlara açıldıkça, hangi tür profesyonel çeviri hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağını bilmek, çeviri kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaya yardımcı olacaktır. Seçenekleri anlayarak, ihtiyaçlarını profesyonel çeviri hizmeti veren şirketlere daha iyi ifade edebilir ve nihai üründen ne bekleyeceklerini bilirler.

Özet

Bir belgeyi tercüme ettirmeye karar verirken, başarılı bir sonuç için doğru türde profesyonel tercüme hizmetlerini seçmek çok önemlidir. Hal böyle olunca sektöre özel, tasdikli ve noter tasdikli birincil tercüme seçeneklerini ve her birinin ne zaman kullanılacağını bilmek önemlidir.

 Ankara Yeminli Tercüme | Ankara Yeminli Çeviri

  • Paylaş: