Dini Tercüme

Dini Tercüme

Dini Tercüme

Dini Tercümenin Önemi Nedir?

Dini Tercüme

Din, insan hayatında önemli bir rol oynar. İnsanlara Tanrıdan gelen öğretilere göre hayatlarına nasıl öncülük edeceklerini anlatır. Dahası, İnsanlara dua ettiklerinde sorunlarını çözebilecek bir Tanrının var olduğuna dair bir umut ışığı vermektedir.

Tanrının varlığına inanmayan insanlara ateist denir. Bu insanlar çoğunlukla pesimisttirler. Çünkü sorunlarını çözebilecek bir tanrının olmadığına inanmaktadırlar. Her çağda insanlar farklı dinlere mensup olmuşlardır.

Bu dinler çeşitli dillerdeki farklı milletlere gelmişlerdir. Bu dinlerin Sufileri ve rahipleri dinlerini tüm dünyaya yayarlar.

Her dinin temel öğretileri farklı dillerdedir. Bu sebeptendir ki dini anlamak ve inancı güçlendirmek için tercüme hizmetleri mecburidir.

Dini Tercümenin Ehemmiyeti

Genelde atalarımızın dinini benimser diğer dinleri ise incelemeyiz. Bunun nedeni dini öğretilerin farklı dillerde olmasıdır. Eğer ki, dini tercüme hizmetlerinden destek alırsanız diğer dinleri kolayca anlayıp inceleyebilirsiniz.

Tercüme insanların hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Din aşırı hassasiyet isteyen bir konudur. İnsanlar herhangi birisi onların dinleri aleyhinde konuşmaya kalktıkları zaman gücenip duygusallaşırlar.

Bazen küfre (şirke) bile sebep olur. Bu sebeple diğer dinleri anlamak, diğer dinlere mensup insanların hislerini anlayıp kendinizi küfürden (şirkten) korumak için bir hayli önemlidir. Bu ise tercüme hizmetlerinin yardımı ile mümkündür.

Dini Tercüme- İncil’in Tercümesi

Dini kurumları yürüten insanların duyguları oldukça katıdır. Buna rağmen, tüm dinler insanlık ve barışcıllığık dersini verir. 1500’lü yıllarda, İngiltere’de William Tyndale İncil’i kendi insanlarının dilleri olan Yunanca ve İbranice’ye tercümesini yapmıştır.

Kutsal öğretinin tercümesine halkı dahil etme hatasında bulunmuştur. Bu sebeple, şüpheci kabul edilip öldürülmüştür. Yüzyıl sonrasında, halk onun çalışmalarını tanımış ve çoğu alim bu çalışmaları Kral James’in tasvir ettiği İncil’i tasvir edebilmek için diğer kaynaklar ile birlikte kullanmışlardır.

O dönemin rahipleri, insanların inancını kırabilcek hatalara sebebiyet verebilecek hatalara sahip olabileceğini düşündükleri için ona karşı oldular. Bu insanlar tercümenin öneminin farkında değillerdi.

Dini Tercüme – Kur’an’ın Tercümesi

Hristiyanlıktan sonra dünyadaki en önemli din İslamdır. İslamın kutsal öğretisi Kur’an’dır. Müslümanlar Kutsal Kitaplarında yer alan sıkı kuralları takip ederler.

Müslüman alimler Kur’an’ın Arapça dışındaki herhangi başka bir dile tercümesinin tıpkı tecelli ettiği gibi sadece takribi bir tercüme olacağı görüşündelerdir.

Kur’an’ın Arapça olan hali, bu dini doktrinin resmi statüsünü temsil eder. İngilizce konuşulan ülkelerdeki Müslüman topluluklarının büyüme hızı sebebiyle Kur’an İngilizceye de tercüme edilmiştir.

Müslüman alimlere göre, İngilizce tercüme yanlızca temel düzeyde bir anlatım sunabilir. Ancak, Arapça bu dinin hakiki özünü sunar. Bu sebeptendir ki, pek çok tercüman aslında kastedilen mesajı aktarmakta güçlük çekmiştir.

Bu yüzden metnin farklı tasvirlerini açıklayabilmek için kapsamlı bir araştırma yapmak zorunda kalmışlardır. Bu amaçla, hem modern hemde kadim ekolden alimler ararlar ki tercümeleri kabul görsün.

Farklı Dinler Arasındaki Farklar

Batıda Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi farklı dinler bir arada büyümüşlerdir. Müslümanlar ebedi tek bir Tanrı’ya ibadet ederler ve ilahi kitap Kur’an’a göre sıkı davranış kurallarına uyarlar. Hinduizm ve Budizm Doğu’nun dinleridir.

Budizm insanları aydınlanmayı içlerinde aramaya yönlendirirken. Hinduizm ise İslamın aksine ilahiyatı dışarıdan bekler.

Farklı Dinlerin Kökenleri

İslam 7’nci yüzyılda Arap bölgesinde ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık ve Yahudiliğin en son hali olduğu söylenir. Müslümanlar Allah’ın mesajıyla gelen Hazreti Muhammet (s.a.v.) ile birlikte tüm peygamberlere inanırlar ve bu mesaj Kur’an halinde tüm Müslümanlarladır.

İslam Arabistandan Sahra altıdaki Afrika bölgelerine ve Asya’ya ve sonrasında ise tüm Dünya’ya yayılmıştır. Müslümanların kutsal yapıları Arapça’dır. Bu sebeple, insanlar bu dinin farkına varabilmek için tercüme hizmetlerine başvururlar.

Budizm

Budizm’in vuku buluşu milattan önce 500’lerde Siddhartha Gautama aydınlanmayı ararken başlamıştır. Budist inanca göre insanların tüm ızdırabı arzularından kaynaklanmaktadır.

Tüm dünya üzerinde yaklaşık olarak 376 milyon insan Budizm’e mensuptur. Budizm mensupları Pali dilini konuşurlar.

Bu dil Sanskritçe ile karşılıklı olarak anlaşılabilir bir dildir. Ayrıca, Budist kutsal metinlerinin ana dilidir.  Pali dili Sanskritçe ile karşılıklı olarak anlaşılabilir bir dildir.

Ek olarak, bu dil Budist kutsal metinlerinin ana dillerinden bir tanesidir. Bu dili 2000 yılı aşkın süredir kullanmaktalar ve Buda’nın da bu dili konuştuğuna inanmışlardır.

Bu dini anlamak ve bu dinin bilgisini edinmek için, insanlar tercüme hizmetlerine başvurmalıdırlar.

Hinduizmi tanımlamak çok zordur. Çeşitlilik barındıran bir dindir ve tek bir kaynağı takip etmez. Hinduizmin tarihi binlerce yıl eskiye dayanır.

İndus vadisinde gelişen kültür, Hindu dininin ve kültürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tek bir Tanrı’yı ve tek bir lideri takip etmezler.

İlahi Olana İnanç

İslam’ın temeli tek bir Tanrı’ya ibadet etmektir. Allah, tüm evreni ve içindeki her şeyi yaratan tek bir Tanrı’dır. Müslümanlar, Tanrı’ya duydukları inancın Yahudiliktekinden farklı olmadığı görüşündedir.

Budistler Tanrı’nın varlığına ve mevcudiyetine inanırlar. Ancak, bilginleri Buddha sıradan bir insan olduğu için onlara odaklanmazlar.

Aydınlanma arayışında öz farkındalığı seçerler. Buddha hayatın anlamını bulmak ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak için meditasyon yapmıştır. Dolayısıyla Budistler Buddha’yı takip ettikleri için Tanrı’ya yönelmezler.

Hindular Tanrı’ya farklı şekillerde taparlar. Bu Tanrıların isimleri de farklıdır. Bazı isimler ise Kali, Vişnu ve Şiva’dır.

Farklı İbadet Uygulamaları

Müslümanlar İslam’ın beş şartına riayet ederler. İlahileri ise yalnızca tek bir Tanrının olduğu ve Peygamber (s.a.v.)’in onun son elçisi olduğudur. İkinci olarak, günde beş defa ibadet ederler.

Üçüncü olarak, Zekat adı altında fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederler. Dördüncü olarak Ramazan Ayı’nda oruç tutarlar. Dahası, Mekke’ye hac ziyaretinde bulunurlar.

İnsanlar Arapça olan metni anladıkları dile çevirdiklerinde İslam’ın tüm uygulamalarını anlayabilirler.

Budistler Budizm’in mirasını takip etmek için meditasyon yaparlar. Zen mezhebi metinsel öğretileri takip etmez. Onlar da meditasyon uygulamalarına inanırlar.  Budist uygulamaları anlamak için insanların kendi ana dillerinde çeviri hizmetlerine başvurmaları gerekir.

Hindular Tanrı’ya üç şekilde ibadet ederler. Tanrıların ve hayvanların resimlerine taparlar ve mantralar okurlar. Farklı putlara tapınırken mantraları tekrar ederler.

Ayrıca putlarına yemek takdim ederler. Birçok Hindu ayrıca evlerinde küçük tapınaklar inşa etmiştir. Hindu dinini ve uygulamalarını anlamak için yine tercüme hizmetlerine ihtiyacınız var.

Dini Tercüme Özet

Dünya çapında yaklaşık 7139 dil konuşulmaktadır. Farklı dinlerden ve farklı kültürlerden insanlar farklı diller konuşmaktadır. Dahası, dünyada farklı dinler de farklı dillerle ortaya çıkmıştır.

Dininizi takip edebilmek için dini öğretinin kendi dilini öğrenmeniz tavsiye edilmektedir. Ancak bunu yapamıyorsanız, en iyi yol profesyonel tercüme hizmetlerinden yardım almaktır.

Dini tercüme sayesinde dininizi iyi bir şekilde tanıyabilirsiniz. Hayatınızı dininizin öğrettiği etik uygulamalara göre yönlendirebilirsiniz.

Ataların dinini takip etme mirası ele alınmalıdır. İnsanlar, çeviri hizmetleri yardımıyla farklı dinlerin dinamiklerini ve temellerini anlamalı ve ardından dini benimsemelidir.

 

Dini Tercüme | Dini Çeviri

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
1
Sorunuz mu Var ?
BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?