Sık Sorulan Sorular

Çeviriye başlamadan önce çevrilecek metin ve konu incelenmeli, gerekli ise terminoloji oluşturulmalıdır. Böylelikle çeviri hem hızlı, hem de doğru ve tutarlı bir şekilde yapılabilecektir. Metnin içeriği mümkün olduğunca yorumsuz olarak anlatılmalıdır. Aynı zamanda orijinal metin mutlaka anlam kaybına uğramadan eksiksiz bir şekilde hedef dile çevrilmelidir. Anlaşılabilirliği kolaylaştırmak için çeviride cümlelerin kısa ve öz olmasına özen gösterilmelidir. Tercümeler, tamamlanmış çevirinin ilgili editörlerce baştan sona okunarak eksik ya da hatalı yerlerin düzeltilmesi şeklinde sonlandırılmalıdır.

Çeviri yapılırken cümle cümle çevirmeye başlamadan önce metin sonuna kadar okunarak konu anlaşılmalıdır. Çevirisi yapılacak belge resmi, hukuki, edebi ya da öznel bir metin mi tespit edilmelidir. Çeviri yapılırken dikkat edilecek en önemli konu anlatılmak istenen konunun net bir şekilde ifade edilmesidir. Cümle eksiksiz bir şekilde tam karşılığı belirtilmelidir. Okuyucunun anlayabilmesi açısından gerekli görülen yerlerde maddeler halinde de anlatılabilir. Çok sık ‘ve-veya-ya da’ gibi bağlama sözcükleri kullanmak yerine kısa cümleler kullanılarak anlam karışıklığından uzak durulmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun imla klavuzundan yararlanılmalı yanlış veya başka anlamlar ifade eden terimler kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

Yeminli tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme yapılırken belgede yazılan bilgiler aynen olduğu gibi çevrilir. Tercümenin kendi yorumunu katmadığı bu çeviri işlemi bittikten sonra yeminli tercüman tercüme yaptığı dilin aslına uygun olduğuna dair onaylayarak kaşesini vurarak adını soyadını ve imzasını atmaktadır. Konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılan yeminli tercümeler uzman editörler tarafından kontrol edildikten sonra noterin onayına sunulur. Başlıca yeminli tercüme gerektiren belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ihale evrakları, sözleşme, banka evrakları, doğum belgesi, diploma, transkript, adli sicil kaydı, prospektüs, hisse senedi, yıllık raporlama belgesi, vekaletname, mahkeme kararları, boşanma belgesi,

Yeminli tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme yapılırken belgede yazılan bilgiler aynen olduğu gibi çevrilir. Tercümenin kendi yorumunu katmadığı bu çeviri işlemi bittikten sonra yeminli tercüman tercüme yaptığı dilin aslına uygun olduğuna dair onaylayarak kaşesini vurarak adını soyadını ve imzasını atmaktadır. Konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılan yeminli tercümeler uzman editörler tarafından kontrol edildikten sonra noterin onayına sunulur. Başlıca yeminli tercüme gerektiren belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ihale evrakları, sözleşme, banka evrakları, doğum belgesi, diploma, transkript, adli sicil kaydı, prospektüs, hisse senedi, yıllık raporlama belgesi, vekaletname, mahkeme kararları, boşanma belgesi,

Yemini bulunmayan tercümanlar, genelde uzun yıllar sahip oldukları lisanın kullanıldığı ülkede yaşamış ve eğitim görmüş mütercim tercümanlık mezunu olmayan, deneyim sahibi kişilerdir. Yani, yemin tutanağı varsa tercüman iyi, yoksa iyi değildir gibi bir düz mantık yürütülemez. Yemin zaptı, tercümanın kYazılı çeviri talepleri ağırlıklı olarak ticari, akademik, edebi, hukuki, siyasi ve tıp alanlarına aittir. Burada sözleşmeler, kullanma kılavuzları, şartnameler, ihale evrakları, teknik ve tıbbi metinler tercümesi istenen evraklara örnektir. Tezler, makaleler, kitap çevirileri, mahkeme dosyaları, patent başvuruları, kanun çevirileri de aynı şekilde sıkça karşılaştığımız diğer evraklardandıralitesi hakkında bir ifade değerine sahip değildir.

Yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılarak imza altına alınan evrak noterlik makamına onaya gönderilir. Aslında noter sadece bu çeviriyi yapan tercümanı onaylar. Noter tasdiki metne şamil değildir. Yani tercümenin doğruluğunu değil, çeviriyi yapan tercümanın kendisinde yemin zaptı olan bir tercüman tarafından yapıldığını tasdik eder.

WhatsApp
1
Sorunuz mu Var ?
BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?