Geri Çeviri Nedir?

Geri Çeviri Nedir?

GERİ ÇEVİRİ NEDİR?

Geri Çeviri Nedir?: Çeviri projelerinde kalite güvencesine erişim büyük önem taşımaktadır. Çeviri ve düzeltme işlemleri tamamlandıktan sonra, çeviri süreci son adımına ulaşmış gibi görünebilir. Bununla birlikte, işletmelerin kalite kontrol sürecini daha da geliştirme hususunda karar verebilecekleri ek bir aşama söz konusudur. Bu aşamaya geri çeviri denir ve kaliteli çeviri üretmede benzersiz bir yöntem olması nedeniyle günümüzde oldukça ilgi gören bir uygulamadır.

GERİ ÇEVİRİ NEDİR?

Genel olarak, geri çeviri, daha önce çevrilmiş bir belgeyi kaynağına veya orijinal diline geri çevirme işlemidir. Örnek olarak, bir İngilizce kaynak belge Japoncaya çevrilirse, Japoncaya çevrilmiş belgeyi İngilizceye geri çevirme işlemi bir geri çeviridir.
Geri çevirinin amacı, kullanılacak çevirinin tamamen doğru olduğunu teyit etmektir. Sonuç olarak çevirmenler bu yöntemi, iki belgenin tamamen eşleştiğinden emin olmak ve orijinal çeviriyi arka çeviriyle karşılaştırmak için kullanabilir, bu da çevirinin kalitesini tasdik etmeye yardımcı olur. İşlem tamamlandıktan sonra, iki belge arasındaki farklar tespit edilerek düzeltilebilir.

Geri Çeviri İşlemi Nasıl Yapılır?

İşletmelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak gerçekleştirilebilecek iki tür geri çeviri vardır:
• Tek geri çeviri. Bu tür bir geri çeviride, müşteri kaynak içeriği ve çevrilmiş dosyayı sağlar, ardından çevirmen çevrilmiş belgeyi tekrar kaynak diline dönüştürme işlemini tamamlar. Devamında, geri çeviri işleminden geçmiş belge orijinal çeviriyle dikkatlice karşılaştırılır ve iki belge arasındaki tutarsızlıkları gösteren bir rapor oluşturulur. Raporu gözden geçiren kişi, metnin doğruluğuyla ilgili görüşlerini bu rapora dahil edecektir. Tutarsızlıkların giderilmesi için orijinal çevrilmiş belgenin değiştirilmesiyle süreç sonuçlandırılır, böylece kaynak içerik hedef dile daha doğru bir şekilde yansıtılır.
• Çift geri çeviri. Bu süreç, müşterinin çevirmenin hedef dile çevirmek için kullanacağı kaynak dosyayı göndermesiyle başlar. İleri çevirinin tamamlanmasının ardından, çevirmen geri çeviriyi tamamlayacak, ardından ileri ve geri çevirileri karşılaştıran raporu hazırlayacaktır. Devamında, süreç tek geri çeviriye benzer şekilde ilerler.
Bu işlemlerin her ikisinde de müşteri, çevirmenin kaynak metni kullanmak yerine yalnızca geri çeviri yapmak için ileri çeviriyi kullandığını onaylayan bir beyan alacaktır. Bu beyan, geri çeviriyle kıyaslandığında ileri çevirinin doğruluğunun gösterilmesini sağlar.

Geri Çevirinin Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Geri çeviri, çeviri projesinin %100 doğru olduğuna dair ekstra güvence isteyen herkes için mükemmel bir seçim olsa da, genellikle doğruluğun kesinlikle hayati öneme sahip olduğu durumlarda kullanılır. Geri çeviriyi kullanan sektörlerden bazıları, yasal ve mevzuat gereksinimlerinin korunmasına yardımcı olmak ve belgelerinde kalite ve tutarlılığı sağlamak için pazarlama, reklam, ilaç ve tıbbi araştırmaları içerir.
Geri Çeviriden Büyük Ölçüde Faydalanabilecek Metinler Şunlardır:
• Prospektüs gibi ilaç belgeleri
• Anketler ve onam formları dahil olmak üzere klinik deney bilgileri
• Tıbbi cihaz talimatları
• Tedavi için onam formu gibi tıbbi formlar
• Bilimsel formüller de dahil olmak üzere bilimsel materyaller
• Finansal raporlar ve denetimler
• Sözleşmeler ve davalar gibi yasal belgeler
İşletmenizin Neden Geri Çeviriye İhtiyacı Var?
Sektörden bağımsız olarak, geri çeviri, herhangi bir çeviri projesine, belgenin tam olarak neyin amaçlandığını belirttiğine dair ek güvence katmanı sağlar Çeviri sırasında oluşabilecek hataları, belirsizlikleri veya karışıklığı belirlemeye ve bu hataları düzeltmeye yardımcı olur.
Buna ek olarak, orijinal çeviriyi geri çeviriyle karşılaştıran rapor sayesinde işletme çevirinin kalitesi hakkında net bir fikir edinebilir. Bunun sonucunda da, işletme çevirinin hedef dilde tamamen anlaşılacağından emin olabilir.
tek geri ve çift geri çeviriler karmaşık olduğundan, bu süreçlerde kapsamlı deneyime sahip bir tercüme bürosuyla çalışmak oldukça önemlidir. Açık ve şeffaf bir süreç yöneten bir büro ile çalışılırsa, küçük ve büyük ölçekli projeleri isabetli bir tamamlanacaktır.

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
1
Sorunuz mu Var ?
Bsi Tercümanlık Bürosu
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?