Gizli Diller

Gizli Diller

Gizli Diller

GİZLİ DİLLER

Gizli diller nedir?

Dünyanın Gizli Dilleri

İnsanlar gizli dilleri gizli amaçlar için kullanırlar. Dünyadaki birçok topluluk kendi kültür ve değerlerini başkalarıyla paylaşmak istemez. Bu nedenle, yaşamlarını gizli tutmak için saklı diller kullanırlar. Topluluklarının dışındaki insanlar ne hakkında konuştuklarını anlayamazlar. Saklı diller, hassas bilgileri gizli tutmak isteyen ordu ve gizli servis kurumlarına çok yardımcı olmaktadır.

Gizli Hareketler ve Sembolizm

Tüm gizli dillerin yazılı ya da sözlü olmadığını bilmek sizi şaşırtacak. 10. yüzyılda geleneksel bir Japon giysisi olan Kimono, insanların tercihlerini, ilgi alanlarını ve ruh hallerini tasvir etmek için kullanılırdı. Dahası, yaka açıklığı ve kol uzunluğu, giyen kişinin dile getirilmeyen niyetlerini tasvir eden önemli mesajlar taşıyordu. Dolayısıyla, Kimono giymek o zamanlar gizli bir iletişim yoluydu.

Benzer şekilde, Viktorya dönemi İngiltere’sinde kadınlar tek bir kelime bile söylemeden iletişim kurmak için yelpazeleri kullanırlar. İnsanlara göre bu gizli konuşma modern işaret dilinden daha zordur. Yelpazenin hızı ve kullanımı çeşitli anlamlar ifade etmektedir.

Dünyanın 10 Gizli Dili

Sözel olmayan saklı dilin yanı sıra, konuşulan saklı diller dünyası da mevcuttur. Bu saklı diller geleneksel şifacılar, profesyonel askerler, güreşçiler, farklı azınlık toplulukları ve hatta suçlular gibi farklı etnik gruplar tarafından konuşulmaktadır. Gelin dünyanın 10 saklı dilini inceleyelim.

  1. Kallawaya Dili

Kallawaya dili dünyanın saklı dillerinden biridir. Bolivya’daki Kallawaya kabilesinden insanlar bu dili konuşmaktadır. Kallawaya kabilesi Bolivya’nın Apolobamba bölgesindeki altı köyde yaşamaktadır. Bu insanlar geleneksel tıbbi şifacılardır. Bu nedenle, bu dili şifa için ve bazı durumlarda günlük konuşmalarında kullanırlar. Bu dilin kökeni İnkalar tarafından konuşulan Quechua diline dayanmaktadır. Bu dille ilgili şaşırtıcı olan şey, yazılı bir formda olmaması ve babadan oğula ve bir öğretmenden diğerine geçmesidir. Çocuklar bu dili öğrenmez. Sadece şifa uzmanı olmak isteyenler bu dili öğrenir. Bu nedenle bu dilin nesli tükenmekte ve dünyada sadece 100’den az kişi bu dili konuşmaktadır.

  1. Nushu

Nushu bir başka saklı dildir. Feodal Çin’de ayakları bağlı kadınlar eğitim olanaklarından mahrum bırakıldıkları için izole bir şekilde yaşamaya başlarlar. Bu sorunu çözmek için Hunan eyaletindeki Jian-Yong’da yaşayan bir kadın köylü ayrı bir yazı sistemi olan Nu Shu’yu ortaya çıkarmıştır. Kadın yazısı anlamına geliyor. İlk başta, kadınları aşağı yaratıklar olarak gören erkekler bu dili önemsemedi. Bu nedenle bu dil yüzyıllar boyunca bilinmedi. 1960’larda bu dilin casusluk için gizli bir kod olduğundan şüphelenen Çinli yetkililer tarafından tespit edilmiştir.

Dil 1980’lerde Batı tarafından tanınmıştır. Bu dildeki kelimelerin çoğu icat edilirken, bazı kelimeler Çince‘den alınmıştır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Nushu yazısının sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılmasıdır. Bununla birlikte, Çince dilinden daha az yer kaplar. Bu dili kullanan tek kişi Yang Huan Yi’dir. Kaba bir tahmine göre 2004 yılında 94 ya da 98 yaşında ölmüştür.

  1. Thieves Cant

Bu dilin diğer isimleri Peddler’s French ve Rogu’s Cant’tir. Bu dil, farklı Anglofon ülkelerde hırsızlar ve dilenciler tarafından gizlice kullanıldığı için gizli dil olarak kabul edilmektedir. Kullanımı azalmış olsa da İngiltere ve ABD’deki hırsızlar ve çeteler bu dili konuşmaktadır. Bu dil Thieves Cant ve gelişmiş thieves Cant olmak üzere iki lehçede konuşulmaktadır. Bu dilin basit versiyonu olan Thieves Cant daha çok alt sınıf, yeni suçlular ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Öte yandan, gelişmiş hırsızlar dili üst düzey suçlular tarafından kullanılmaktadır. Çok fazla yazılı olmasa da yine de üst düzey suçlulardan öğrenilebilir.

Bu dil 16. yüzyılda İngiltere’de gelişmiştir. Bu dönem işsizliğin olduğu ve suç oranının yüksek olduğu bir dönemdi. Maurizio Gotti 1999 yılında yazdığı The Language of Thieves and Vagabonds (Hırsızların ve Serserilerin Dili) adlı kitabında Cant dilini konuşanların genellikle işsiz askerler ve diğer birçok grup tarafından daha tehlikeli olarak görülen köylüler olduğunu yazmıştır.

  1. Swardspeak

Swardspeak Filipinler‘deki geylerin gizli bir dilidir. Topluluğun erkeklere karşı saygısız tutumu nedeniyle geliştirilmiştir. Bu dil Japonca, İspanyolca ve İngilizcenin bir karışımıdır. Ayrıca Cebuano, Tagalog, Bicolano, Hiligaynon ve Waray dillerinin de etkisi vardır. Sward’ın kendisi Filipinler’de erkekler için kullanılan bir argodur. Sürekli evrim geçiren bir dildir çünkü eski ifadeler kullanılmaz hale gelmekte ve günlük iletişimde yeni ifadeler kullanılmaktadır. Kültürdeki değişimleri tasvir eder ve o grubun bireyselliğini korur. Swardspeak çok dinamik bir dildir. Bu nedenle tek bir kültürle sınırlı değildir ve daha fazla ifade özgürlüğü sağlar.

Kelimeler ve ifadeler popüler eğilimlere göre yenilenir ve farklı yaşam tarzlarını tasvir etmektedir. Bu dilin unsurları, coğrafi, dilsel ve kültürel engellerle sınırlı olmayan ve konuşmacıların dili mevcut herhangi bir duruma uydurmasına yardımcı olan alışılmışın dışında bir grup geliştirir. Bu dil herhangi bir kurala ya da standarda uymaz, ihtiyaç duyulduğunda yeni kelimeler eklenmektedir. Gerekli olmadığında çıkarılmaktadır.

  1. Lunfardo

Lunfardo, İtalyan Lombardo’yu ifade eden bir dildir, Sicilya’da yaşayanları ifade eder. Bu dil 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Lunfardo, İspanyolca ve İtalyanca’dan birçok kelime almıştır. O dönemde Buenos Aires’teki alt orta sınıflar tarafından kullanılmış ve buradan Büyük Buenos Aires, Rosario ve Montevideo gibi diğer kentsel alanlara yayılmıştır. Arjantin’deki mahkumlar konuşmalarını gizli tutmak için Lunfardo kullanmaktadır. Bu dil, Avrupa’da çok şiddetli olduğu düşünülen tango müziğinin yayılmasıyla popülerlik kazanmıştır.

1943 yılında ahlakçıların emriyle Tango dilinin kullanımı yasaklanmıştır. Bunun nedeni ülke gençliğinin giderek kaşlarını kaldırmaya başlamasıydı. Bu nedenle 1950’lerde kullanımı azalmış ancak 1960’larda yeniden canlanmıştır. Bu gizli dilin birçok kelimesi bugün hala Buenos Aires’te ve onunla ilişkili bölgelerde kullanılmaktadır. Ancak, birçok yeni kelime eklenmiş ve eski kelimeler çıkarılmıştır. Günümüzde Lunfardo, Uruguay ve Arjantin’de kullanılan argo terimleri ifade etmektedir. Bu dil bu ülkelerde konuşulmaktadır çünkü her iki ülke de aynı kültürel değerleri paylaşmaktadır.

  1. Carnie

Bu saklı dil Carnie olarak da telaffuz edilmektedir. Bu terim Kuzey Amerika’da seyahat eden karnaval çalışanları tarafından gayri resmi olarak kullanılmaktadır. Dahası, çalışanlar karnavallarda oyun oynarken de bu dili kullanırlar. Buna ek olarak, profesyonel güreşçiler seyirci önünde olsalar bile birbirleriyle iletişim kurmak için Carnie’yi kullanırlar. Tarihi profesyonel güreşin başlangıcına kadar uzanmaktadır. O zamanlar karnaval çalışanları bu dili sahte güreş maçlarında iletişim kurmak için kullanıyorlardı.

Carny’nin dilinin amaçlarından biri de etrafta olup bitenleri gizli tutmaktı. Carnie özel konuşmanın bir yoludur. Carny’lere göre yerel halk aptaldır ve bu yüzden insanlar güreşin gerçek olduğunu düşünmektedir. Carny’nin çalışanının iletişim kurduğu basit bir senaryo, hindistan cevizi utangaçlığı oyununu organize etmek ve ortağını kazanmaya teşvik etmek ve insanların oyunla hareket etmesini sağlamaktır. Oyunda, hindistan cevizlerini yapıştırılmış olanlarla değiştirirler, böylece onları deviremezler. Dahası, oyunda Carnie’ler konuşmalarını gizli tutmak için birbirleriyle Carnie’nin dilinde konuşurlar.

  1. Boontling

Sadece Kuzey Kaliforniya’daki Boonville’de konuşulan bir lehçedir. 1890’larda icat edilmiştir. Bu dil, İspanyolca gibi farklı yerli Amerikan dillerinin ve yerel halk tarafından konuşulan birçok argo kelimenin bir karışımıdır. Boontling Boonville ile sınırlıdır çünkü bu dil birçok argo kelime içerir ve Bottling konuşanlar, bu dildeki birçok kelimenin yerel halkın isimlerinden ve kültüründen oluşması nedeniyle yabancıların argo kelimeleri dinlemesi durumunda kendileriyle dalga geçeceklerini düşünürler. Bu dil 20. yüzyılda popüler hale gelmiştir. Şu anda, eski kültürlüler ve Anderson Vadisi’nin yerli sakinleri tarafından konuşulmaktadır. Boontling’de 700’den fazla ya da 700’den az kişi yaşamaktadır. Bu nedenle, belirsiz jargonlardan biridir ve hızla modası geçmektedir. Kaliforniya civarında bile hiçbir zaman ünlü bir dil olmamıştır.

  1. Leet

Bu dilin diğer adı eleet ya da leetspeak’tir.  Bu, çoğunlukla internette kullanılan değiştirilmiş yazımlardan oluşan bir dildir. Aynı dilbilim temellerini takip eden karakterlerin yerini alır. Ek olarak, benzer son eklere sahip kelimeleri ve farklı anlamlara sahip kelimeleri değiştirir. İnsanlar dijital dünyada farklı lehçeler ve çeşitli diller konuşmaktadır. Eleet adı, elit kelimesinden türetilmiştir. Bu dil çoğunlukla bilgisayar korsanlığı ve çevrimiçi oyun alanında kullanılmaktadır. Leet dili 1980’lerde seçkin bir hacker grubu tarafından geliştirilmiştir. Bu hackerlar gizli mesajları gruplarının diğer üyelerine iletmek için bu dili kullanmışlardır.

Hacker’ların yanı sıra bazı internet kullanıcıları da bu dili biraz zorlanarak da olsa anlayabilmektedir. Bilgisayarların bu dili okuyamadığını biliyor musunuz? Bu nedenle spam gönderenler spam filtrelerini aşmak için e-postalarına bu dili eklerler. Çok az internet kullanıcısı bu dili, bilgisayar korsanlarının ele geçirmesini zorlaştıran şifreler oluşturmak için kullanır. Üstelik hatırlaması da kolaydır. Resmi olmayan bir dildir. Sesli harfler yerine sayılar kullanılmaktadır. Hatta sessiz harfler de kullanılmaktadır. Bu dilin gelişmiş formunda, herhangi bir harf bulamazsınız, bunun yerine klavye aracılığıyla kolayca yazılabilen parantez ve tire işaretleriyle karşılaşırsınız.

  1. Pig Latin

Pig Latincesi, farklı gruplar arasında gizlice iletişim kurmak için İngilizce dilinin değiştirildiği bir tür dil oyunu veya lehçesidir. Bu dil 1869 civarında icat edilmiştir. Bu dilin diğer adı Dog Latince, Goose Latince ve Hog Latincedir. İngilizcenin bir son ek eklenerek ya da kelimenin başına veya sonuna ünsüz getirilerek değiştirildiğini biliyor musunuz? Örneğin, Wikipedia değiştirilmiş ve Ikipediaway olmuştur. Bu dilin amacı, dilin kurallarını örtmektir, böylece gizli bir dil olarak aşina olunmaz.

Latin dili bu lehçeyi yanıltıcıdır. Domuz Latincesi, Latince ile ilgisi olmayan bir lehçe türüdür. Ancak, adı garip bir yabancı dil olarak İngilizce çağrışımı için kullanılmaktadır. Gençler, Domuz Latincesini bilmeyen insanların kafasını karıştırmak için kullanmışlardır. İngilizce bir kelimenin Domuz Latincesi olarak değiştirilmesi kelimenin hangi harften başladığına bağlıdır. Eğer kelime bir sesli harften başlıyorsa, sonuna way eklenir. Böylece, awesome awesomeway olur. Dahası, kelime bir ünsüzden başlıyorsa, ünsüz kelimenin sonuna taşınır ve ay eklenir. Örneğin, happiness appyhay olur.

  1. Polari

Polari argo bir dildir. Aktörler, profesyonel güreşçiler, suçlular ve ticari donanma denizcileri bu dili İrlanda ve İngiltere’de kullanmıştır. Bu dil 19. yüzyılda İngiliz denizciler tarafından icat edilmiştir. 1930-1960 yılları arasında İngiliz geylerin resmi olmayan dili haline gelmiştir. O dönemde Britanya’da eşcinsel olmak yasadışı kabul ediliyordu. Bu dil, geylerin kendi topluluklarıyla gizlice konuşmalarına yardımcı oldu. Bazı insanlar da karşılarındaki kişinin gey olduğunu anladıklarında bu dilde konuşuyorlardı.  Eğer yabancı aynı dilde cevap verirse, o zaman eşcinseldi ve eğer vermezse, o zaman onu eşcinsel olarak yargılamamanız gerekiyordu.

Polari, Romantik İtalyan dilinin bir karışımıdır. Daha sonra Yiddish dilinden ve uyuşturucu alt kültüründen ödünç kelimeler alarak genişlemiştir. Şu anda 20 kelimelik bir sözlük koleksiyonu ile gelişmekte olan bir dildir.

Gizli Diller Son Söz

Gizli dillerin önemini inkar edemeyiz. Bazen bu gizli diller büyük görevler için ve istihbarat teşkilatları tarafından kullanılabilmektedir. Belirli topluluklarla onların anladığı dilde iletişim kurmak istiyorsanız bu gizli dilleri anlamak çok işinize yarayabilir.

Gizli Diller konulu makalemiz dışında diğer makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
1
Sorunuz mu Var ?
BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?