Kültürel Çeviri

Kültürel Çeviri

Kültürel Çeviri

Kültürel çeviri Nedir?

Dil, kültürün taşıyıcısıdır. Çeviri sadece iki dil arasındaki, aslında iki kültür arasındaki bir değişim değildir. Çarpışma ve iletişim süreci, iki farklı kültürel alışverişin ve diyaloğun yoludur. Bu nedenle “kültürel faks” çevirinin temel kaynağı olmalıdır. Sözde kültürel faks, hedef dilin kültürel yönelimli olmasını ve orijinal dilin iletmeyi amaçladığı anlamı, biçimi ve stili doğru bir şekilde yeniden üretmesini gerektirir. Orijinal dilin kültürel çağrışımını büyük ölçüde aktarmaktır. Asıl kültürü tam olarak anlayabilmeleri için hedef okuyuculara verilir. Orijinal kültürü ihraç ederken çeviri kültürünü zenginleştirmek için orijinal okuyuculara benzer kültürel duygular üretebilir. Ancak çeviri sürecinde bu amaca ulaşmak kolay değildir. Kültürel çeviri, bir bağlamda kültürün farklı anlamlarının incelenmesiyle araştırılmaktadır. Temel olarak kültür ve dil arasındaki yapının analizini ve kültür ile çeviri arasındaki iç bağlantının doğrulanmasını içerir. Kültürel faks, metnin anlamının, biçiminin ve tarzının çevirisinin kültür perspektifinden doğru bir şekilde ifade edilmesini gerektiren temel standartların çevirisini ifade eder.

Kültürel Çeviri ve Kültür

Dil, kültürü yorumlayan ve kaydeden bir araçtır. Dil, insan yaşamı ve iletişimi için önemli bir araçtır. İnsan uygarlığını miras almak ve geliştirmek vazgeçilmezdir. Aynı zamanda coğrafi alanlardan, farklı bölgelerde yaşayan insanların uzun vadeli gelişiminden de etkilenir, bu nedenle dil kendi karakterine dayanır. Bu, en iyi İngilizce çeviri becerilerine hakim olmanın yanı sıra, en önemli şeyin bunu kültürel bir bakış açısıyla yapmak olduğunu gerektirir.

Çeviri

Özellikle pratik bir bakış açısıyla, hem Çince hem de İngilizce içeriğin doğruluğunu ve anlamını en üst düzeye çıkarmalıdır. Uygulamayı ayrıntılı olarak analiz etmek gerekir. Bir dereceye kadar, dil, kültürel geçmişlerinin yanı sıra yaşama ve düşünme biçimlerini de içeren bir ulusun sembolik temsilidir. Doğu ve Batı ülkelerinin engin kültüründe, kültür çevirisi bir ulusun tarihini, geleneğini, dinini yansıtır. Genel olarak, sosyal etkinlikler, doğa olayları, bazı somut örnekler ve soyut kavramlarla da bağlantılıdır. Bilgi çağının gelişmesi ve küreselleşmenin hızlanması ile ülkeler arası kültürel değişim ve işbirliği artmaktadır. Son yıllarda, dünya, insanların başkaları tarafından etkilenmeden yaşayamayacağı küresel bir köye dönüştü. Bu arada, kültürler arası iletişimde üstesinden gelmemiz gereken engeller olan yanlış anlaşılma ve kültürel şokları da beraberinde getiriyor.

Sonuç olarak, kültürlerarası iletişimin gerekliliği daha da belirginleşmektedir. Kültürlerarası çeviri, akademisyenler arasında yaygın bir endişe uyandırmıştır. Çeviri sadece iki dilde yapılmaz. Aynı zamanda bölgeler, dinler, tarihi gelenekler ve milliyetler, psikolojik farkındalık gibi kültürel faktörlerden de ayrılamaz.

Etnik Kültürler Arasındaki Farklılıklar

İngilizce çevirinin kendisinin belirli bir karmaşıklığı vardır. Bu sadece Çince ve İngilizce arasındaki dönüşüm değil, aynı zamanda iki dilin temsil ettiği ulusal kültürler arasındaki karşılıklı dönüşüm ve değişimdir. Çevirmen, çeviri işinin kolay olmasını sağlamak ve çevirinin doğruluğunu artırmak için Çin kültürü ile ulusal İngilizce kültürü arasındaki farkları tam olarak anlamalıdır. Çince ve İngilizce farklı dillere ait olduğundan ve farklı kültürel geçmişlere sahip olduklarından, Çin kültürü birden fazla çağrışım özelliğine sahiptir. Dilin doğasından analiz edilirse, Çince karakterlerin anlamına odaklanarak, şeylerin imajını anlama temelinde oluşturulan belirli bir karakterdir. İngilizce farklıdır. Alfabetik yazıya aittir. Fonetik anlamı ifade etmek için soyut harfler kullanır.

Ulusal Yaşam Tarzı Arasındaki Farklar

Bölgeler arasındaki mesafe ve  çevrenin farklılığı nedeniyle, her ulus gelişme sürecinde kendine özgü yaşam alışkanlıkları ve gelenekleri oluşturmuştur. Eski zamanlarda, Çin’in ulaşımı elverişsizdir. Topraklarının büyük bir kısmı iç bölgelere aittir. Bu nedenle Çin halkı iç yaşama alışkındır. Yabancı ülkelerle nispeten daha az iletişim halindedir. Bununla birlikte, batılı ülkeler arasındaki iletişim daha yakın ve daha açık fikirliler. Buna ek olarak, çevre bölgeler denize yakındır ve denizcilik endüstrisi gelişmiştir. Bu da batı ülkelerini daha maceracı ve özgür bir karaktere sahiptir. Bu farklılıklar Çince ve İngilizce arasındaki çeviriyi de bir dereceye kadar etkileyecektir.

Dilin Düşünme Biçiminin Farklılığı

İki dilin farklılıkları düşünme ve dil mantığında da vardır. Bir dereceye kadar çeviri işine birçok zorluğu da getirmektedir. Çince dil ifadesinde uyum ve birliğe büyük önem verirken, İngilizce düşünme bireyden bireye tam tersidir. İkincisi, tarihsel ve eski felsefi faktörlerden etkilenen Çin ifadesi, semantiğin özelliklerine daha fazla önem vermektedir. Fakat, İngilizce yapısal bütünlüğe daha fazla önem vermektedir. Dil yorumlama açısından, bazı özel dil yapıları tarafından temsil edilen gerçek anlamı vurgular.  İngilizce, şeyleri soyutlama yoluyla tanımlayabilir ve ifade edebilir şeyleri doğrudan yansıtmamaktadır.

İngilizce Çeviride Kültürlerarası Perspektifin Önemi

Küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte, uluslararası kültürel alışverişler giderek daha sık hale gelmektedir. Kültür, ticaret ve siyasette daha etkin iletişimi sağlamak için çeviri giderek kilit bir eser haline gelmiştir. Dünyada en çok kullanılan dillerden biri olan İngilizce, batı ülkeleri arasındaki iletişimde kullanılan ana dil aracıdır. Bu da İngilizce çevirmenlerin gerçek çeviri sürecinde farklı ülkelerin farklılıklarını tam olarak anlamalarını ve çeviri çalışmalarını kültürel geçmiş, tarih, yaşam alışkanlıkları ile birlikte yürütmelerini gerektirmektedir.  Böylece çevrilen içerik ile orijinal içerik arasındaki farkları azaltmaktadır. Eğer çeviri gerçek anlama dayanıyorsa, orijinal içeriğe aykırı olabilmektedir. Eser üzerinde olumsuz bir etkisi olacak büyük bir sapmaya sahip olabilmektedir. Bu, çevirinin doğruluğunu sağlamada kültürlerarası dönüşümün öneminin doğrudan bir örneğidir. Bu nedenle, İngilizce çevirmenlerin, Çin’in dış ticaretinin, siyasi diplomasinin, iş dünyasının ve diğer özel İngilizce fırsatlarının mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için İngilizce ve Çince arasındaki ilgili dönüşümü gerçekleştirmek için gerçekliğe odaklanmaları ve birden fazla seviyeden düşünmeleri gerekmektedir.

 

İlginizi çekebilecek yazılarımıza Blog sayfamızdan göz atabilirsiniz. Kültürel çeviri turizm, ticari, edebi gibi bir çok alanda hayati öneme sahiptir.

 

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
1
Sorunuz mu Var ?
BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?